INFORMASJON FRA EVENES KRAFTFORSYNING AS.

 

 

TOSHIBA VARMEPUMPER

 

 

Evenes Kraftforsyning AS er forhandler av

Toshiba varmepumper.  

Toshibas varmepumper er spesielt egnet for

nordiske forhold. Varmepumpene har høy

avgitt varmeeffekt og effektfaktor ved lave

utetemperaturer.

Sjekk priser og modeller her.

 

 

 

 

Innføring av El-sertifikater

 

Myndighetene ønsker at det skal produseres mer fornybar energi i Norge.

Utbygging av produksjonsanlegg for fornybar energi er kostbart, og myndighetene har derfor bestemt at alle må være med å bidra.

Bidraget skjer gjennom en ordning  med såkalte "el-sertifikater". Ordningen trer i kraft 1. januar 2012.

Alle strømleverandører må betale en ekstra kostnad til de som produserer strømmen.

Det betyr at du som strømkunde, også må betale en ekstra kostnad på strømregningen din.

 

Les mer på nve.no eller ring 09575

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Evenes Kraftforsyning AS
Vårt produkt heter Spotpris Evenes. Produktet er av typen Spotpris og representerer vår innkjøpspris av spotkraft for vårt prisområde hos kraftbørsen Nordpool.Vi har en fastavgift på kr. 29,00 per måned. I tillegg kommer et påslag på 4,5 øre per kWh (inklusiv elsertifikat)
Evenes Kraftforsyning har organisasjonsnummer 914904188 Strandveien 31, 8533 Bogen. Kundetelefon: 76984850
Kilowattprisen i vårt område for forrige måned var 27,67 øre.

Dette nettstedet er laget med GoOnline XP Professional