Velkommen til vår nye hjemmeside

 TOSHIBA VARMEPUMPER

 

Evenes Kraftforsyning AS er

forhandler av Toshiba varmepumper.

Toshibas varmepumper er spesielt egnet for

nordiske forhold. Varmepumpene har høy

avgitt varmeeffekt og effektfaktor ved lave

utetemperaturer.

 

Sjekk priser og modeller her.

Evenes Kraftforsyning AS
Vårt produkt heter Spotpris Evenes. Produktet er av typen Spotpris og representerer vår innkjøpspris av spotkraft for vårt prisområde hos kraftbørsen Nordpool.Vi har en fastavgift på kr. 29,00 per måned. I tillegg kommer et påslag på 4,5 øre per kWh (inklusiv elsertifikat)
Evenes Kraftforsyning har organisasjonsnummer 914904188 Strandveien 31, 8533 Bogen. Kundetelefon: 76984850
Kilowattprisen i vårt område for forrige måned var 27,67 øre.

Dette nettstedet er laget med GoOnline XP Professional