Selskapsinfo

Aksjeselskapet Ofoten Jernmalmgruber ble stiftet 14. oktober 1935. I 1940 overtok Evenes Kommune aksjemajoriteten i selskapet.

 

Fra 21. desember 1965 er Evenes Kraftforsyning AS registrert som fortsettelse av Aksjeselskapet Ofoten Jernmalmgruber.

 

Selskapet har sitt forretningskontor i Bogen

 

Evenes Kraftforsyning AS er 100 prosent eid av Evenes Kommune

 

Samlet  aksjekapital er på kr. 5.000.000,-

 

Selskapets formål er:

• å dekke etterspørsel etter elektrisk energi.

• å distribuere elektrisk energi i Evenes kommune.

• å drive selskapets eiendommer.

• å fremme god energiøkonomi med informasjon til kunder.

• å utføre oppdrag for andre der selskapet har kompetanse.

 

STYRET

Selskapet ledes av et styre på 5 medlemmer med personlige varamedlemmer,

valgt av generalforsamlingen for en periode på 2 år.

 

Styret er sammensatt slik:

Styreleder

Nestleder

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Bjørnar Olsen

Geir Ove Ystmark

Hilde Fjellheim

Sisilja Svendsen Viksund

Jørn Erlend Hansen

Sissel Lind Høgås  (varamedlem)

Sissel Storelv(varamedlem)

Svein Nilsen (varamedlem)

Bjørn Åge Marthinussen (varamedlem)

John Inge Larssen(varamedlem)

Styremedlem Jørn Erlend Hansen  og varamedlem John Inge Larssen er valgt av og blant de ansatte.

 

LEDELSE

Tony O. Svendgård, elverksjef

Sissel Nilssen, økonomileder

 

 

REVISJON

Hålogaland Revisjon Harstad AS , Harstad.

 

MEDLEMSKAP

Energibedriftenes landsforening  (EBL)

Kommunenes Sentralforbund. ( KES )

Forum for Strategisk Nettutvikling (FSN)

Evenes Kraftforsyning AS
Vårt produkt heter Spotpris Evenes. Produktet er av typen Spotpris og representerer vår innkjøpspris av spotkraft for vårt prisområde hos kraftbørsen Nordpool.Vi har en fastavgift på kr. 29,00 per måned. I tillegg kommer et påslag på 4,5 øre per kWh (inklusiv elsertifikat)
Evenes Kraftforsyning har organisasjonsnummer 914904188 Strandveien 31, 8533 Bogen. Kundetelefon: 76984850
Kilowattprisen i vårt område for forrige måned var 27,67 øre.

Dette nettstedet er laget med GoOnline XP Professional