Andre Tjenester

Evenes kraftforsyning kan tilby

mange ulike tjenester.

 

Vi kan blant annet tilby

Vakttjeneste, Utleie av Personell,

utstyr/verktøy og IT-tjenester.

 

Som eksempel på utstyr/verktøy kan nevnes:

Scooter, Jernhest,

Lastebil med kran/kurv, aggregat, div. verktøy, .

 

Ta kontakt for tilbud.

Evenes Kraftforsyning AS
Vårt produkt heter Spotpris Evenes. Produktet er av typen Spotpris og representerer vår innkjøpspris av spotkraft for vårt prisområde hos kraftbørsen Nordpool.Vi har en fastavgift på kr. 29,00 per måned. I tillegg kommer et påslag på 4,5 øre per kWh (inklusiv elsertifikat)
Evenes Kraftforsyning har organisasjonsnummer 914904188 Strandveien 31, 8533 Bogen. Kundetelefon: 76984850
Kilowattprisen i vårt område for forrige måned var 27,67 øre.

Dette nettstedet er laget med GoOnline XP Professional